Proiect de modificare a procedurii de autorizare de mediu

Publicat la data de 16 Ianuarie 2021
Barbat citeste autorizatie de mediu

La finele anului 2020 s-a publicat pe site-ul Ministerului Mediului în dezbatere publică proiectul de modificare a Ordinului pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu.

La data intrării în vigoare a ordinului se va abroga Ordinul nr. 1798/2007, în baza căruia au fost emise până în prezent autorizațiile de mediu. Motivele expuse în referat se referă la clasificarea exclusiv cu scop statistic a activităților în coduri CAEN și interpretările generate de aceasta, precum și breșele create prin simplificarea legislației în domeniul gestiunii deșeurilor (Legea 211/2011) pentru desfășurarea unor activităţi în afara domeniului legal sau la limita legii.

Ca atare, cele mai importante modificări propuse prin proiectul de ordin (inclusiv anexe) la procedura actuală de emitere a autorizației de mediu sunt:

 1. Obligația titularului de a solicita emiterea unei noi autorizații de mediu cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea autorizației existente, față de 45 zile la momentul actual.
 2. Includerea în documentația depusă la autoritatea competentă a:
 • coordonatelor geografice ale amplasamentului (sistemul ETRS89)
 • planului de prevenire a generării de deșeuri și a planului de gestionare a deșeurilor
 • schemei flux a gestionării deșeurilor
 • actului care atestă dovada dreptului de folosință/proprietate asupra amplasamentului /instalaţiei pe care se desfăşoară activitatea
 1. Obligativitatea depunerii fișei de prezentare și declarației, precum și a planului de situație/încadrare în zonă și în format electronic.
 2. În cazul în care documentația este incompletă sau de slabă calitate, va fi respinsă de autoritate în maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.
 3. După acceptarea solicitării transmise de titular, în termen de 15 zile lucrătoare de la acceptarea solicitării, autoritatea competentă verifică amplasamentul/instalaţia.
 4. Condensarea unor termene în cadrul procedurii – dacă acestea sunt respectate, există premisele emiterii mai rapide a autorizațiilor de mediu.
 5. Clarificări suplimentare privind autorizarea unor activități specifice, elaborarea bilanțului de mediu și a studiului de evaluare a riscului, când este cazul.
 6. Modificarea anexei 1 ce include activitățile supuse autorizării din punct de vedere al protecției mediului – a fost înlocuită lista CAEN rev. 1 cu o listă de activități în funcție de domenii/sectoare (similar proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului) și au fost aduse clarificări importante privind activitățile de gestionare a deșeurilor pentru care este necesară autorizarea.

În așteptarea versiunii finale ce va fi publicată în Monitorul Oficial, vă încurajăm să ne contactați pentru a fi pregătiți din timp pentru impactul potential al acestor modificări legislative asupra activității companiei dvs. Experții noștri au experiență în asistarea clienților pentru conformarea cu reglementările aplicabile în domeniul protecției mediului.

Adresa dumneavoastră de email.
Specificând numele companiei și județul puteți primi mesaje mai relevante afacerii dvs.

Alte articole interesante