Noutăți legislative în domeniul protecției mediului în dezbatere publică

Publicat la data de 26 Noiembrie 2020
Ciocanel judecator legi protectia mediului

Pe parcursul acestei luni, pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor au fost publicate în dezbatere publică două proiecte de acte normative de a căror adoptare și implementare depinde în mare măsură evoluția în domeniul gestionării ambalajelor și deșeurilor.

  1. Proiect de Hotarâre pentru stabilirea sistemului de garanție-returnare

Hotărârea de Guvern are ca obiect stabilirea cadrului legal pentru sistemului de garanție-returnare (SGR) pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l pentru bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale şi ape de băut de orice fel, vinuri şi spirtoase – începând cu 1 aprilie 2022.

Producătorii ce introduc pe piață ambalaje sub incidența acestei reglementări au multiple obligații parte din această schema de răspunere extinsă:

  • Înregistrarea în SGR în 60 zile de la numirea administratorului sistemului
  • Menținerea evidenței produselor în ambalaje SGR, plata garanției și a tarifului de administrare
  • Marcarea ambalajelor SGR și menținerea unei evidențe contabile separate a acestora
  • Perceperea garanției către comercianți și distribuitori
  • Informarea consumatorilor cu privire la sistem

Obiectivele minime anuale de colectare SGR sunt 75% pe fiecare material (sticlă, plastic, metal) pentru primul an ce va fi considerat 1 aprilie 2022-31decembrie 2022, 80% pentru anul 2 și 90% începând cu anul 3. Gradul de îndeplinire a obiectivelor se calculează prin raportul dintre numărul de ambalaje SGR introduse pe piață și numărul de ambalaje SGR validate în baza codului de bare ca fiind returnate.

Comercianții au de asemenea obligații de înregistrare, raportare, organizarea punctelor de returnare, menținerea evidenței separate pentru produsele SGR, plata garanției către producători și colectarea acesteia de la consumatorii finali.

Procedura de înregistrare va debuta cu 6 luni înainte de termenul de implementare SGR, administratorul va fi desemnat în urma unei procedure de evaluare, iar valoarea garanției va fi unică indiferent de tipul sau materialul ambalajului (0,5 lei/ambalaj pentru primul an de funcționare – 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023).

De asemenea sunt stabilite detalii privind funcționarea sistemului, organizarea punctelor de returnare și procedura rambursării garanției, tarife de administrare și gestionare, excepții și contravenții pentru neîndeplinirea obligațiilor.

  1. Proiect de Lege privind depozitarea deșeurilor

Scopul declarat în preambul al acestei reglementări este asigurarea unei reduceri progresive a eliminării prin depozitare a deșeurilor, în special a celor reciclabile sau valorificabile în alt mod.

Legea urmărește să asigure transpunerea unor prevederi ale Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, implementarea măsurilor prevăzute în Planul Național de Gestiune a Deșeurilor (PNGD) și armonizarea actelor normative modificate, atât privind terminologia, cât și alte aspecte procedurale.

Sunt clasificate depozitele de deșeuri în 3 mari categorii (periculoase, nepericuloase și inerte), sunt stabilite criterii de acceptare a deșeurilor la depozitare, se menționează obiectivul de a ajunge în 2035 la maxim 10% eliminare prin depozitare din cantitatea totală de deșeuri municipale generată – dar, atenție!, cu un plan B de amânare cu până la 5 ani a acestui termen.

Se prevede obligativitatea constituirii unei garanții financiare de 10% din valoarea lucărilor de închidere în favoarea AFM, din care se returnează solicitantului 50% la recepția lucrărilor, iar 50% rămân în conturile AFM pentru finanțarea de proiect în domeniu. De asemenea sunt aduse clarificări și modificări privind fondul de închidere și monitorizare post-închidere.

Sunt legiferate aspecte specifice referitoare la emiterea acordului şi autorizaţiei de mediu pentru depozitele de deşeuri, procedurile de acceptare a deșeurilor la depozitare, proceduri de control şi urmărire în faza de exploatare a depozitului de deşeuri, precum și închidere și monitorizare post-închidere.

La intrarea în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor se va abroga.

Precum ați putut observa din acest articol care a rezumat cele două proiecte legislative, noutățile, respectiv modificările sunt importante, de natiră a influența radical situația viitoare în ceea ce privește ambalajele, deșeurile de ambalaje, obiectivele anuale de reciclare și valorificare prin alte metode, precum și obiectivele stabilite de deviere de la depozitare a deșeurilor. Noi sperăm că actele normative vor fi adoptate într-o formă în care să înglobeze recomandările actorilor implicați în sistem care cunosc cel mai bine ariile de vulnerabilitate și zonele ”gri” nereglementate, iar implementarea și controlul conformării să fie realizate cu simț de răspundere.

Dacă aveți nevoie de ajutor pentru navigarea printre aceste elemente legislative de noutate, experții noștri sunt la un click sau un apel distanță, nu ezitați sa ne contactați pentru încheierea unui contract de consultanță.

Adresa dumneavoastră de email.
Specificând numele companiei și județul puteți primi mesaje mai relevante afacerii dvs.

Alte articole interesante