Audit de mediu

Auditul de mediu reprezintă un proces sistematic de evaluare a performanței de mediu a companiei în raport cu anumiți parametri: nivel de conformare cu legislația aplicabilă și proceduri interne, măsura în care indicatorii de performanță au fost atinși, număr de neconformități înregistrate, etc.

Procesul se desfășoară similar oricărui tip de audit, cu etapele standard: elaborare program / plan de audit, interviuri cu personalul implicat și solicitare documente (probe audit), analiză documente, elaborare raport de audit – ce include constatările în urma procesului, precum și recomandări de îmbunatățire / corecție.

Auditul de deșeuri este o obligație legală pentru toți agenții economici prevazută în Legea 211/2011 privind gestiunea deșeurilor, care poate fi îndeplinită prin desfășurarea unui audit de mediu, gestiunea deșeurilor fiind o componentă esențială din perspectiva performanței de mediu a oricărei companii.

Auditul de deșeuri reprezintă “o evaluare sistematică, documentată, periodică și obiectivă a performantei sistemului de management și a proceselor de gestiune a deșeurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deșeurilor și al valorificării deșeurilor generate, precum și de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanța întreprinderii referitoare la prevenirea și reducerea producerii de deșeuri din propria activitate și performanța întreprinderii referitoare la reducerea nocivității deșeurilor”.

“Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor. Programul se poate elabora și de către o terță persoană / asociație profesională.”

Cu ce vă putem ajuta?

Cea mai bună modalitate prin care putem demara colaborarea privind consultanța de mediu este printr-un astfel de audit care oferă o imagine clară asupra stadiului în care se află compania din punct de vedere al protecției mediului.

De la concluziile auditului (neconformități semnalate, acțiuni corective / preventive) se pot implementa acțiuni menite să îmbunătățească nivelul de conformare și performanță de mediu a companiei. În urma unui astfel de audit și a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate rezultat, aparte de conformarea cu legislația aplicabilă și evitarea amenzilor, se pot obține optimizări operaționale care conduc la scăderi de costuri privind gestiunea deșeurilor.

Specialiștii noștri au experiență vastă în derularea de audituri de mediu pentru clienți din diverse industrii. Această expunere le conferă o perspectivă care facilitează evaluarea corectă și elaborarea de măsuri coerente pentru atingerea obiectivelor de mediu ale companiei.

Contactează-ne și te vom ajuta sa iți îmbunătățești performanța de mediu a companiei, să eviți eventuale amenzi și să iți reduci cheltuielile!