Persoană la birou cu un laptop, completând pe un caiet taxele și contribuțiile la Fondul de mediu

Declarații AFM

Taxele și contribuțiile la Fondul pentru Mediu sunt reglementate prin Ordonanța de Urgență 196/2005, iar metodologia de calcul a acestora este descrisă în Ordinul 578/2006, cu modificări și completări. 
Aceste obligații sunt aplicabile agenților economici – indiferent de obiectul de activitate – care importă, achiziționează intracomunitar sau produc:

De asemenea, unitățile administrativ-teritoriale au obligația de raportare a cantităților de deșeuri generate pe raza administrată, precum și cantitățile trimise spre reciclare și eliminate prin depozitare.
Declarațiile către AFM se completează lunar / trimestrial / anual până pe data de 25 ale lunii pentru perioada de raportare anterioară în programul dedicat, se depun prin semnare cu semnătură electronică calificată și contribuțiile se achită de asemenea (dacă este cazul) cu frecvența prevazută prin legislație.
În cazul unui control, inspectorii Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) verifică ultimii 5 ani fiscali, ceea ce poate determina o sumă considerabilă de plată pentru companie în funcție de obligațiile avute în această perioadă, plus dobânzi și penalități de întârziere.

Cu ce vă putem ajuta?

Legislația în domeniu este stufoasă, complicată și într-o continuă schimbare, astfel este necesar ca verificarea permanentă a conformării să fie realizată de specialiști. În cazul în care nu aveți o persoană angajată dedicată acestui subiect, instruită și permanent la curent cu modificările legislative, este mai sigur și în final mai avantajos din punct de vedere financiar sa externalizați gestionarea acestei activități. Fluxul serviciilor de consultanță este detaliat în continuare:

  1. Analiza activității companiei și identificarea obligațiilor avute din perspectiva taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru Mediu. 
  2. Asistenta în încheierea de contracte cu companii specializate pentru gestionarea deșeurilor generate sau autorizate de Ministerul Mediului pentru îndeplinirea răspunderii extinse a producătorilor (OIREP) – ambalaje, echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, anvelope.
  3. Încadrarea corectă și raportarea cantităților introduse pe piață către aceste organizații.
  4. Depunerea declarațiilor lunare AFM în aplicația dedicată, inclusiv semnătura electronică calificată (obligatoriu!).
  5. Notificare modificări legislative cu impact și suport pentru conformare cu acestea.
  6. Elaborarea unei proceduri de raportare, utilă pentru trasabilitatea datelor.
  7. Asistență în cazul unei inspecții AFM.