Depozit cu materii prime ambalate

Ambalaje produse și materii prime ambalate

 • Importați sau achiziționați intracomunitar materii prime/produse ambalate sau ambalaje de desfacere (caserole, pahare, pungi, etc.)?
 • Comercializați pe piața din România produse cu marca înregistrata a companiei înscrisă pe ambalaj?
 • Supraambalați produse ambalate individual în vederea comercializării?
 • Sunteți producător de ambalaje sau închiriați ambalaje?

Dacă răspunsul la oricare dintre întrebările de mai sus este ”DA”, conform Ordonanței de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și Legii 249/2015 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje aveți obligația de a declara aceste ambalaje la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și să gestionați deșeurile rezultate prin atingerea unui obiectiv de reciclare/valorificare de 60% din totalul cantității de ambalaje introduse pe piață. Aceste obligații derivă din principiul general de mediu al răspunderii extinse a producătorului.
În caz contrar, compania este pasibilă de a plăti o penalitate de 2 lei/kg pentru diferența între obiectivul menționat și cantitatea de deșeuri efectiv gestionată.
Obiectivele de valorificare/reciclare deșeuri de ambalaje se pot îndeplini:
    a) Individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piața națională, returnate sau preluate de la distribuitori
sau
    b) Prin transfer către o organizație de implementare a răspunderii extinse a producătorului (OIREP) autorizată de Ministerul Mediului.

Exemple ilustrative de ambalaje: cutii carton; folii plastic; pungi din orice material; paleți de lemn; doze de aluminiu; role, tuburi şi cilindri; ghivece pentru flori care nu sunt destinate păstrării împreună cu planta; flacoanele din sticlă; umeraşele pentru haine, vândute împreună cu un articol de îmbrăcăminte; cutiile de chibrituri; tăvi şi materiale necesare menţinerii sterilităţii produsului; capsulele pentru băuturi care rămân goale după utilizare; buteliile din oţel reîncărcabile.

Ambalajele trebuie încadrate în categorii în funcție de anumite criterii: primare/secundare/de transport; de desfacere; flux municipal/comercial; ambalajele reutilizabile (ex.: paleții de lemn) au un regim special de circulație și sunt o serie de alte aspecte necesar a fi considerate în ceea ce privește regimul ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje.

Cu ce vă putem ajuta?

 1. Suport în obținerea unui certificat de atestare fiscala emis de AFM, necesar pentru încheierea unui contract cu OIREP(OTR).
 2. Asistență în negocierea și încheierea unui contract cu OIREP, care preia responsabilitatea îndeplinirii obiectivelor dvs. de valorificare/reciclare deșeuri de ambalaje.
  sau
  Consultanță pentru gestionarea în regim individual a obiectivelor de valorificare/reciclare, prin încheierea de contracte cu reciclatori și elaborarea documentației necesare, conform prevederilor legislative.
 3. Consultanță pentru identificarea ambalajelor aflate în scopul raportării, determinare greutăți, materiale și categorie (primar/secundar/de transport).
 4. Calcul lunar al cantității de ambalaje introduse pe piață.
 5. Raportare către OIREP.
 6. Depunerea declarației lunare AFM în aplicația dedicată cu semnătura electronică calificată (obligatoriu!).