Gramadă de deșeuri municipale pregătite pentru colectare

Contribuție deșeuri municipale UAT

Unitățile administrativ-teritoriale au obligativitatea de a deține situații lunare cu cantitățile de deșeuri municipale colectate, reciclate, valorificate și eliminate prin depozitare de pe raza unității administrativ-teritoriale, de a declara aceste cantități la Administrația Fondului pentru Mediu și de a plăti contribuția aferentă (50 lei/tona) în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare.

Cu ce vă putem ajuta?

Echipa noastră vă poate ajuta să vă conformați cu legislația prin:

  • Solicitarea de date aferente cantităților gestionate lunar operatorului de salubritate/reprezentanților ADI
  • Verificarea corectitudinii datelor, inclusiv a trasabilității deșeurilor declarate ca fiind reciclate
  • Întocmirea evidențelor lunare și depunerea declarațiilor anuale către Administrația Fondului pentru Mediu cu semnătură electronică