Foaie cu rapoarte lângă un laptop

Gestiunea deșeurilor

Orice agent economic este responsabil de gestionarea deșeurilor generate din activitatea proprie pentru întregul flux, de la generare până la încetarea statutului de deșeu.

Producătorii / deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat și să trateze sau să transfere prin contract această operațiune unei companii autorizate.

De asemenea, o obligație legală de multe ori neglijată dar care poate duce la amenzi substanțiale este asigurarea evidenței cronologice a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu și raportarea datelor către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 15 martie a anului următor celui de raportare, în software-ul pus la dispoziție de ANPM.

În cazul neîndeplinirii acestor obligații legale, agenții economici sunt pasibili de amenzi până la 40.000 RON!

Cu ce vă putem ajuta?

Serviciile de consultanță vin în sprijinul dumneavoastră pentru conformarea cu legislația în domeniu, atât la nivel operațional cât și documentar:

  • Identificarea categoriilor de deșeuri generate și încadrarea corectă a acestora pe coduri specifice
  • Asistență pentru încheierea de contracte cu operatori economici autorizați pentru colectarea tipurilor de deșeuri generate, precum și verificarea documentelor puse la dispoziție de aceștia în vederea demonstrării trasabilitații până la reciclator (unde este cazul)
  • Menținerea evidenței lunare a gestiunii deșeurilor și transmiterea anuală a situației către autoritatea pentru protecția mediului, evitând astfel riscul unei penalități în situația unui control al Gărzii de Mediu
  • Preluarea rolului de responsabil gestiune deșeuri, obligatoriu a fi îndeplinit la nivel de organizație de o persoană instruită în acest sens.