Program de prevenire și reducere a deșeurilor

Program de prevenire și reducere a deșeurilor

Obligații legale

Conform Ordonanței de Urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor, orice companie care deține o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu este obligată să întocmească şi să implementeze un program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, şi să adopte măsuri de reducere a periculozităţii deşeurilor, având în vedere rezultatele unui audit de deşeuri.

De asemenea, se specifică obligativitatea publicării programului pe pagina de internet a companiei şi transmiterii acestuia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, până la 31 mai anul următor raportării.

Amenda pentru neconformarea cu prevederile menționate este între 20.000 lei și 40.000 lei.

Ce înseamnă?

Conform legislației aplicabile, auditul de deșeuri reprezintă “o evaluare sistematică, documentată, periodică şi obiectivă a performanţei sistemului de management şi a proceselor de gestiune a deşeurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deşeurilor şi al valorificării deşeurilor generate, precum şi de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanţa întreprinderii referitoare la prevenirea şi reducerea producerii de deşeuri din propria activitate şi performanţa întreprinderii referitoare la reducerea nocivităţii deşeurilor”.

În fapt, auditul de deșeuri este un proces de evaluare a performanței în domeniul gestiunii deșeurilor a companiei în raport cu anumiți parametri: nivel de conformare cu legislația aplicabilă și procedurile interne, măsura în care indicatorii de performanță au fost atinși, cantități de deșeuri generate și evoluția acestora față de perioada prcedentă, modalitate de gestionare a deșeurilor și alte aspecte relevante.

Procesul se desfășoară similar oricărui tip de audit și include etapele standard: elaborare program de audit, solicitare probe audit, analiză documente, pregătire raport de audit. În urma analizei rezultatelor auditului și a bunelor practici în domeniu, se va elabora programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate pentru care există obligativitatea diseminării conform celor expuse anterior.

Cu ce vă putem ajuta?

Puteți externaliza obligația efectuării auditului de deșeuri și a programului de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate unor profesioniști în domeniu și veți obține – aparte de conformarea cu legislația aplicabilă și evitarea amenzilor – optimizări operaționale care conduc la scăderi de costuri privind gestiunea deșeurilor.

Specialiștii noștri au experiență vastă în derularea de audituri de deșeuri pentru clienți din diverse industrii. Această expunere le conferă o perspectivă care facilitează evaluarea corectă și elaborarea de măsuri coerente pentru atingerea obiectivelor companiei, creșterea performanței privind gestiunea deșeurilor și diminuarea costurilor asociate acestor operațiuni.

Evită penalități de până la 40.000 lei, contactează-ne și te vom ajuta sa te conformezi cu legislația!

Cât costă?

Prețurile pentru elaborarea unui audit de deșeuri și a planului de prevenire și reducere aferent pornesc de la 500 lei și variază în funcție de complexitatea activității și a practicilor de management deșeuri.

Pentru o ofertă personalizată, transmite autorizația (integrată) de mediu la deseuri@declaratii-mediu.ro și un consultant din echipa noastră va reveni în scurt timp cu o cotație.

Cum decurge procesul?

Am conceput un formular simplu și intuitiv care va simplifica radical procesul și interacțiunea auditor-auditat.

Este necesar să răspundeți la o serie de întrebări, să încărcați o serie de documente și fotografii (după caz) și de restul de ocupăm noi.