Grafice reprezentând rapoarte catre autoritătile de mediu

Raportări către autorități de mediu

În funcție de specificul activității, necesitatea autorizării din punct de vedere al protecției mediului și alte aspecte legislative relevante, orice agent economic are anumite obligații de raportare către autoritatea de protecția mediului competentă (cu precădere Agenția pentru Protecția Mediului).

În continuare sunt listate o serie de raportări frecvente pe care operatorii economici trebuie să le transmită autorităților teritoriale de protecția mediului:

  • Evidența gestiunii deșeurilor
  • Raport anual de mediu
  • Rapoarte de monitorizare emisii de gaze cu efect de seră
  • Rapoarte privind emisii / imisii in atmosferă
  • Monitorizări poluare apă, sol
  • Alte raportări în SIM (Serviciul integrat de mediu)

Cu ce vă putem ajuta?

Experții noștri vă vor ajuta pentru a raporta corect informațiile necesare către autoritățile de mediu, în termenele stabilite prin lege. Scopul este conformarea 100% cu legislația pentru a evita amenzi în eventualitatea unui control din partea Gărzii de Mediu.

Serviciile de consultanță constau in gestionarea procesul de raportare în toate etapele – determinare obligații, solicitare informații, prelucrare date, raportare în formatul indicat de Ministerul de resort prin acte normative. Fie că este vorba despre raportări în format fizic sau raportări în Sistemul Integrat de Mediu (SIM), ne asigurăm ca acestea sunt elaborate în conformitate cu legislația aplicabilă și transmise în termenul legal.